A Room with a View

Van der Heide Groep

Voor deze groep heeft A Room with a View een serie visiesessies begeleid voor de groep Bliksembeveiliging om te komen tot een middellange termijn koers en de tactische en operationele vertaling ervan. Verder hebben we de directeur en het MT begeleid in de formulering van een middellange termijn strategie voor de totale organisatie die ook bliksembeveiligingsinspectie, kathodische bescherming en opleiding & inspectie omvat.