A Room with a View

Provincie Groningen

A Room with A View heeft een werkgroep gefaciliteerd die materiaal moest aandragen voor de Provincie-visie 2030. We hebben de belangrijkste trends in kaart gebracht, scenario’s ontwikkeld en de beleidsthema’s benoemd waarover de GS zich zou moeten uitspreken. Gelet op de politieke lading, was dat géén gemakkelijke opdracht.