A Room with a View

FBTO verzekeringen

A Room with a View is bij diverse projecten betrokken geweest. De herijking van de missie en positionering en de vertaling daarvan naar producten, dienstverlening, channelmix, communicatie en organisatiecultuur. Procesinnovatie. De internetstrategie. Productontwikkeling. En de autoverzekeringen.