A Room with a View

De Ruiter Seeds

De Ruiter Seeds is een Nederlandse zaadveredelaar die internationaal actief is en recentelijk door het amerikaanse bedrijf Monsanto geacquireerd is. Vóór de acquisitie heeft a Room with a View De Ruiter Seeds begeleid in een serie workshops in Brighton over de rol van marketing in de keten. Tijdens de acquisitie hebben we in Lyon de integratie begeleid van de melon-business van Monsanto en De Ruiter Seeds. Daarna hebben we nog een teambuilding-sessie met het MT van De Ruiter Seeds begeleid.