A Room with a View

Ministerie van BZK

Voor dit ministerie heeft A Room with a View een handleiding “scenarioplanning” geschreven die in 2011 in een hernieuwde versie is uitgebracht. Verder hebben we workshops scenarioplanning georganiseerd en een facilitator-bijdrage geleverd aan de vertaling van CPB-scenario’s in voor BZK relevante scenario’s. Het Europa van twee snelheden stondt toen al centraal en is nu ineens weer actueel.